חוות דעת רפואית

חוות דעת יכולה להיות מצורפת אל בקשת נכות או החמרת נכות בביטוח לאומי או תשמש עורך דין במקרה של תהליך משפטי.

לאופן בה נכתבה חוות הדעת יש משמעות רבה והשפעה רבה על היכולת של הלקוח לבסס את טענותיו באמצעותה.

על כן אין מדובר רק בכתיבת דו"ח שמתבסס על מסמכים רפואיים.

 ד"ר דאוד השתלם בחוק הביטוח הלאומי לנכויות רפואיות, אוניברסיטת ת"א ובמתן חוות דעת רפואית משפטית בהסתדרות עורכי הדין, חיפה.

 
יצירת קשר לתיאום תור לחוות דעת רפואת עי רופא מומחה סוכרת ואנדוקרינולוגיה
 
 

השלבים בכתיבת חוות דעת והמלצות לשיעורי נכות רפואית או כללית:

התהליך מתחיל תמיד בפגישת יעוץ פנים אל פנים לשם איסוף המידע הרפואי.

בסיום הפגישה אוכל לדעת אם המסמכים הקיימים משקפים נאמנה את מצב הלקוח ואם יש מסמכים שחסרים על מנת לבסס את הדו"ח.

במקרים רבים אני מגלה שחסרים מסמכים התומכים באבחנות קיימות,

אבחנות קיימות שלא נכללו ברשימת האבחנות או אבחנות מפוספסות שיש לבסס אותם.

בסיום הביקור הלקוח מקבל תכנית לביצוע דברים, החל מהשגת מסמכים רלוונטיים,

דרך השלמת בירור עבור מצב בריאות קיים ועד לבירור המיועד לאבחן מצב חדש.

קיים מצב והביטוח הלאומי ייתן שיעורי נכות גלובלי של אבחנת סוכרת וסיבוכיה לדוגמא; בזמן שאחד מסיבוכיה מזכה את המטופל לקבל סעיף נכות נפרד, כזה אשר יעלה את אחוז הנכות המשוקללת.

השלבים בכתיבת חוות דעת והמלצות משפטיות:

בד"כ הדבר קורה עם לקוח שיש לו עו"ד המייצג אותו. לשם מתן חוות דעת כזו

1. יש לעשות ביקור יעוץ רגיל, מאותם טעמים שהוזכרו לביטוח לאומי.

2. להעביר אליי מכלול המסמכים הרפואיים ואחרים (פרטי כל הועדה הרפואית בביטוח הלאומי) שרלוונטיים לתביעה ואשר עליהן מסתמכת חוות דעתי.

3. יש לדאוג כי המסמכים הללו:

א. יועברו בפורמט PDF ככל שניתן.

ב. יהיו באיכות קריאה וטובה.

ג. שאין בהן כפילויות (זה עלול להוביל לבזבוז זמן שיש בצדו עלות כספית ללקוח!).

ד. המסמכים יהיו מסודרים לפי כרונולוגיה מהחדש אחרון, עד הישן ראשון.

4. אקיים דו שיח (עדיף בכתב) עם עורך הדין, לברר את הדרך בה ניגש לתקוף את הנושא.

5. עלויות: א. עלות ביקור רגיל לרופא מומחה. ב. עלות הערכת התיק בשאלה: האם יש/אין קייס משפטי. במידה ואין קייס כזה, הלקוח יקבל ממני סיכום אשר מבהיר את שיקוליי להחלטה שאין קייס.

במידה ויש קייס משפטי, ג. אקבע את עלות כתיבת חוות הדעת.

בד"כ אציין מהו הסכום שיש להוסיף על עלויות הבדיקה והערכת התיק, תלוי בגודל העבודה שיש להשקיע. את זאת אני מעריך לאחר שסקרתי את התיק, וסיכמתי עם עורך הדין, כיצד לגשת לכתיבת חוות הדעת.